Forside
Øjenlægen
BehandlingerTilfredshedsundersøgelse
Surgical Eye Expeditions
Kontakt

Surgical Eye Expeditions

Kampen mod verdensblindheden

Problemet:

WHO har beregnet, at der er mellem 41 og 52 mill. blinde og svagtsynede i verden. 80% af disse blinde kunne have bevaret synet med ordentlig medicinsk behandling. F.eks. er ca. 20 mill. mennesker blinde p.g.a. grå stær. På 30 min. kan vi - danske øjenlæger i organisationen SEE - gøre et af disse mennesker seende og dermed opnå store sociale og økonomiske gevinster.

Løsningen:

SEE er en velgørende organisation, der oppebæres af sine medlemmer. 

I 2010 foretog vi f.eks. over 300.000 øjenundersøgelser samt 34.000 operationer i 42 lande, der overvejende var udviklingslande. 

 SEE har, relativt set, verdens laveste budget til administration: Mindre end 2% af prisen på den medicinsk/kirurgiske behandling og uddannelse, hvilket vil sige, at 98 øre af hver doneret krone går direkte til hjælpen.Økonomi:

Vi forsøger at rejse økonomiske og materielle donationer til disse ekspeditioner, hvor vi lukker vores egen klinik for at rejse ud og genskabe syn dér, hvor behovet er stort og midlerne små. Støt os derfor på giro 6776507 eller henvend Dem direkte til City Eye Clinic. Husk at mærke kuverten SEE, og vi vil glæde os til at fremsende referat om ekspeditionen, samt om hvor mange vi har hjulpet til atter at kunne leve og forsørge familie og børn, eller få en uddannelse.

Se også www.seeintl.org

Tak fordi De gav Dem tid til at læse denne side.

 

Copyright - city-eye-clinic.dk - 2010